Výstavba protipovodňových opatření, Alešovo a Foglarovo nábřeží, Veselí nad Lužnicí (taktické cvičení)
   
Datum zásahu: 20.4.2023
Adresa, objekt: Alešovo a Foglarovo, Veselí nad Lužnicí
Typ zásahu: taktické cvičení
Technika: DA Iveco
DA Citroen
   
Vyhlášení poplachu: 9:00
Výjezd jednotky: 9:10
Příjezd k zásahu: 9:12
Odjezd na základnu: 14:33
Návrat na základnu: 14:35
   
Velitel jednotky: Březina Jaroslav
Zasahovali: Jakeš Jiří (řidič)
Filípek Roman
Fukal Karel
Horváth Karel
Jakeš Jakub
Jedlička Roman
Jůn Jiří
Macek Karel
Urban Milan (řidič)
Hrdý Stanislav
Čurda Karel
Fišer Kamil
Prágr Jakub
Slípka Josef
Benda Radek
   
Stručný popis činnosti: Jednotka byla OPIS České Budějovice z důvodů stoupající hladiny řeky Nežárky vyslána na stavbu protipovodňových bariér Na Alešově a Foglarově nábřeží. Jednotka se na místo dostavila jako první. Velitel zásahu určil velitele dvou úseků a velitele družstva pro práci s čerpadlem. Následně jednotka začala s rozebíráním krycích částí protipovodňových stěn. Na místo se postupně se dostavili pracovníci firmy Čevak (čerpadlo), Veselské služby (materiál na protipovodňové hrazení), Partner in Pet Food (vysokozdvižný vozík) a JSDH Borotín, Nadějkov a Běleč. Jednotky byly přiděleny na jednotlivé úseky a začaly se stavbou protipovodňových bariér.

Družstvo čerpadlo
Z každé jednotky byl jeden strojník přiřazen k čerpacímu stanovišti a společně s pracovníky Čevak a.s. provedli sestavení čerpadla a seznámili se s obsluhou. Řídící cvičení společně se starostou města provedl kontrolu. Poté se družstvo přemístilo na břeh řeky Lužnice, kde provedlo praktickou zkoušku čerpadla. Čerpadlo následně bylo odvezeno zpět na místo uložení.

Úsek Foglarovo nábřeží
Část JSDH Veselí n.L. a JSDH Běleč ve spolupráci s pracovníky Veselských služeb s.r.o. (doprava materiálu) provedli montáž protipovodňových bariér. Řídící cvičení společně se starostou města provedl kontrolu a poté bylo zahájeno rozebírání bariér a odvoz zpět do místa uložení. Zasahující hasiči se pak přesunuli na úsek Alešovo nábřeží.

Úsek Alešovo nábřeží
Část JSDH Veselí n.L. a JSDH Borotín a Nadějkov ve spolupráci s pracovníky Veselských služeb s.r.o. (doprava materiálu) a Partner in Pet Food (vykládka, nakládka a rozvoz materiálu vysokozdvižným vozíkem) provedli montáž protipovodňových bariér. Řídící cvičení společně se starostou města provedl kontrolu a poté bylo zahájeno rozebírání bariér a odvoz zpět do místa uložení.

V průběhu cvičení byl zajištěn rozvoz svačiny a nápojů na všechny úseky. Po odvezení veškerého materiálu zpět na místo uložení se jednotky přesunuly do restaurace Na soutoku, kde byl oběd a vyhodnocení cvičení. Poté se jednotky vrátily zpět na základnu.