30. 9. 2022 Pád letadla, Soběslav (taktické cvičení)
   
Datum zásahu: 30. 9. 2022
Adresa, objekt: Soběslav, Jiráskova 463
Typ zásahu: taktické cvičení
Technika: CAS Scania
dýchací přístroj Dräger 4x
   
Ohlášeno jednotce: 10:30
Vyhlášení poplachu: 10:30
Výjezd jednotky: 10:38
Příjezd k zásahu: 10:45
Zahájení zásahu: 10:44
Odjezd na základnu: 12:14
Příjezd na základnu: 12:25
   
Velitel jednotky: Březina Jaroslav
Zasahovali: Jakeš Filip (řidič)
Jakeš Jakub
Fukalová Karolína
   
Stručný popis činnosti: Jednotka byla OPIS České Budějovice vyslána na dopravní nehodu letadla s větší počtem zraněných osob na letišti v Soběslavi. Jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila, že zde již zasahuje jednotka HZS JčK PS Soběslav. Jednotka se na rozkaz velitele zásahu vybavila dýchací technikou a připravila nosítka na transportování raněných na shromáždiště raněných. Jednotka postupně odnášela raněné a předávala je do péče záchranářů. Poté dva členové naší jednotky na rozkaz velitele zásahu vystřídali příslušníky HZS JčK PS Soběslav na rozvinutém útočném vedení a prováděli požární jištění. Mezitím další dva členové jednotky byli velitelem zásahu vyslání k přečerpání zbylého leteckého paliva z letadla. Po ukončení cvičení se provedlo závěrečné zhodnocení a poté se jednotka vrátila zpět na základnu.