9. 7. 2021 Popadané stromy po vichřici, Horusice
   
Datum zásahu: 9. 7. 2021
Adresa, objekt: Horusice
Typ zásahu: technická pomoc
Technika: CAS Scania
DA Citroen
motorová pila Stihl 2x
   
Ohlášeno jednotce: 14:49
Vyhlášení poplachu: 14:49
Výjezd jednotky: 14:49
Příjezd k zásahu: 15:06
Zahájení zásahu: 15:06
Odjezd na základnu: 20:11
Příjezd na základnu: 20:11
   
Velitel jednotky: Benda Radek
Zasahovali: Fukal Karel (řidič)
Jakeš Jiří
Filípek Roman
Urban Petr
Fišer Kamil
Hrdý Stanislav
Prágr Jakub
Prágr Zdeněk
   
Stručný popis činnosti: Jednotka po dohodě z IPOS české Budějovice vyjížděla do obce Horusice, aby zde dokončila včerejší zásah u události ECUD 3121006851. Po příjezdu na místo události (Horusice č.p. 58) jednotka vyčkala na příjezd plošiny z HZS JčK stanice Tábor. Velitel této jednotky poté převzal velení zásahu. Za pomoci plošiny byly postupně odřezávány větvě z nalomených stromů před budovou hasičské zbrojnice. Členové naší jednotky je odklízeny stranou. Poté co byly odstraněny ty části stromu, které nejvíce hrozili pádem na komunikaci se obě jednotky přesunuly k č.p. 47 v téže obci, kde zase pomocí plošiny byl od špice postupně rozřezán nakloněný smrk. Odřezané části byly opět uklízeny mimo komunikaci. Po skončení zásahu se jednotka na základě domluvy s OPIS přesunula na událost ECUD 3121007044.