30. 6. 2021 Popadané stromy po vichřici, Veselí nad Lužnicí
   
Datum zásahu: 30. 6. 2021
Adresa, objekt: Zlukovská 558, Veselí nad Lužnicí
Typ zásahu: technická pomoc
Technika: CAS Scania
motorová pila Stihl
   
Ohlášeno jednotce: 09:34
Vyhlášení poplachu: 09:34
Výjezd jednotky: 09:34
Příjezd k zásahu: 09:47
Zahájení zásahu: 09:47
Odjezd na základnu: 10:07
Příjezd na základnu: 10:07
   
Velitel jednotky: Kaisler Stanislav
Zasahovali: Urban Petr (řidič)
Březina Jaroslav
Macek Karel
Podlaha František
   
Stručný popis činnosti: Od události 3121006194 přejížděla jednotka na pokyn OPIS České Budějovice k nahlášenému stromu opřenému o plot na adrese Zlukovská 558 ve Veselí nad Lužnicí. Po příjezdu na místo události jednotka průzkumem zjistila, že na sousedním pozemku se částečně vyvrátil strom, je opřený o plot a ohrožuje kůlnu, která s plotem sousedí. Jednotka pomocí motorové pily odstranila větve, které přesahovaly nad kůlnu a eliminovala tak hrozící nebezpečí. Po domluvě s OPIS pak pokračovala k události ECUD 3121006170.