9. 8. 2020 Požár autodílny, Pleše
   
Datum zásahu: 9. 8. 2020
Adresa, objekt: Pleše (GPS: N 49°11.71053', E 14°49.18862')
Typ zásahu: požár
Technika: CAS 30 Scania
CAS 32 Tatra 148
dýchací přístroj Dräger 4x
plovoucí čerpadlo Niagara
   
Ohlášeno jednotce: 9:03
Vyhlášení poplachu: 9:03
Výjezd jednotky: 9:10
Příjezd k zásahu: 9:21
Zahájení zásahu: 9:21
Odjezd na základnu: 11:14
Příjezd na základnu: 11:24
   
Velitel jednotky: Fukal Karel
Zasahovali: Jakeš Filip (řidič)
Březina Jaroslav
Urban Petr
Jakeš Jakub
Jůn Jiří
Jakeš Jiří (řidič)
Rosický Roman
   
Stručný popis činnosti: Jednotka byla OPIS České Budějovice vyslána k požáru v obci Pleše. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár autodílny (GPS: N 49°11.71053', E 14°49.18862') a že na místě již zasahují jednotky HZS Soběslav a J.Hradec a SDH K.Řečice. Na rozkaz velitele zásahu dva členové naší jednotky vytvořili jeden útočný proud C od rozdělovače, který již byl na místě, a prováděla hašení objektu oknem z jižní strany objektu, Třetí člen jednotky pomáhal z hašením na proudu C ze západní strany objektu. Další členové jednotky prováděli doplňování vody z naší CAS Tatra do naší CAS Scania a z ní do CAS Tatra HZS J.Hradec. Zároveň bylo prováděno doplňování CAS Scania z hydrantu (GPS: N 49°11.67000', E 14°49.20692'). Po vyprázdnění CAS Tatra členové jednotky odjeli doplnit vodu pomocí plovoucího čerpadla k rybníku (GPS: N 49°11.12297', E 14°47.91840'). Po lokalizaci požáru také prováděli členové jednotky ochlazování tlakových lahví, které ležely před objektem autodílny. Dále na rozkaz velitele zásahu čtyři členové jednotky vytvořili další proud C a provedli ze severní strany objektu za pomocí nastavovacího žebříku SDH K.Řečice rozebrání a odkrytí střešní krytiny a dohašení doutnající dřevěné konstrukce střechy. Jeden náš člen se také podílel na rozebírání a dohašování spadlého stropu uvnitř budovy. Po likvidaci požáru a sbalení vybavení se jednotka na rozkaz velitele zásahu vrátila na základnu.