29. 4. 2018 - Organizační zabezpečení okrskového kola soutěže v požárním sportu
Na schůzi okrskového výboru, která se konala v pátek 27.4.2018, bylo schváleno organizační okrskového kola soutěže v požárním sportu pro okrsek Veselí nad Lužnicí, které pořádá v letošním roce sbor dobrovolných hasičů ve Mažicích v sobotu 19. května 2018.

Ke stažení:
Organizační zabezpečení soutěže
Přihláška do soutěže
Vzor vyplněné přihlášky